Tin nổi bật:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2015 ! Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn ! Báo cáo vè sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài ! Thư chúc tết cổ đông ! Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 ! THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ! THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CII DO HFIC NẮM GIỮ ! CV74/2016/CII V/v UBCK Nhà Nước chấp thuận được gia hạn BCTC ! CV67/2016/CII V/v thay đổi số lượng CP đang lưu hành ! CV65/2016/cii BCKQ CHUYỂN ĐỔI TP HFIC ! CV66/2016/CII BCKQ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU GS ! CV62/2016/CII V/v Chuyển đổi trái phiếu GS và HFIC ! CV52/2016/CII V/v HĐQT công ty CII thông qua mức chi trả cổ tức cho năm 2016 ! CV31/2016/CII V/v Giải thích có liên quan đến việc CN vốn góp tại TTP ! CV/24/CII V/v CII thành lập Công ty TNHH Trường Thuận Phát ! CV16/2016/CII V/v Chuyển đổi TP của GS và HFIC ! CV992/2015/CII V/v CII đã tổ chức lễ thông xe đoạn qua tỉnh Ninh Thuận ! CV986/CII/2015 V/v thành lập DNDA Cty TNHH MTV Bắc Thủ Thiêm ! CV928/CII/2015 V/v Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết ! CV918/2015/CII V/v Thay đổi điều lệ sau khi phát hành 1.006.400 CP ESOP ! CV890/2015/CII V/v CII trích lập dự phòng tài chính trong quý 04/2015 ! CV880/2015/CII V/v CII Trả lời câu hỏi cổ đông ! CV870/2015/CII V/v Phát hành cổ phiếu ESOP ! Thông báo Quý vị cổ đông ngày 30-10-2015 ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 ! BÁO CAO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 ! CV829/2015/CII V/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 ! Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2015 ! CV823 Kế hoạch lợi nhuận 2016-định hướng 2017-2018 và cổ tức đợt 2 ! TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 ! CV773/2015/CII V/v bổ sung 14.618.500 CP của GS ! CV758/2015/CII CII ký kết HĐTD với BIDV 2000 tỷ cho DA Thủ Thiêm ! CV751/2015/CII V/v CII gặp gỡ các quỹ đầu tư của Mỹ ! CV739/2015/CII V/v Tổ chức đại hội đồng Cổ đông bất thường ! BÁO CÁO KẾ QUẢ GD CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! CV719/2015/CII V/v chuyển đổi TP Goldman Sachs thành CP CII ! CV706/2015/CII V/v CII phát hành đợt 2 TPCĐ cho MPTC ! BÁO CÁO THAY ĐỎI SỞ HỮU NHÓM NĐT NƯỚC NGOÀI LÀ CĐ LỚN ! CV695/2015/CII V/v thay đổi CP lưu hành ! CV693/2015/CII V/v CII trả lời báo đầu tư ! CV637/2015/CII V/v CBTT giao dịch CP quỹ ! CV658/2015/CII Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 10% - đợt 1 năm 2015 ! CV638/2015/CII V/v CII mua CP GS làm CP Quỹ ! CV627/2015/CII V/v CII phát hành thành công trái phiếu cho VIAC ! CV 603/2015/CII Về buổi làm việc với MPTC ngay 05.08.2015 ! CV601/2015/CII V/v đăng ký bổ sung CP ESOP ! CV599/2015/CII V/v UBCK đang xem xét việc mua CP quỹ của GS ! CV587/2015/CII Nội dung họp HĐQT công ty CII ngày 31/07/2015 ! CV579/2015/CII V/v Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành ! CV565/2015/CII V/v Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành ! BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BÔ ! CV548/2015/CII V/v Hoàn tất thủ tục mua 1200 tỷ TPCD LGC ! BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN ! CV505+512/2015/CII V/v Báo cáo kết quả chuyển đổi TP do GS sở hữu ! CV490/2015/CII V/v Trả lời một số câu hỏi Cổ đông trong buổi tạo đàm "CII gặp gỡ nhà đầu tư" ! VIDEO TƯỜNG THUẬT BUỔI TỌA ĐÀM "CII GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ" ! CV484/2015/cii v/v chi trả cổ tức năm 2014 + 2015 và mua cổ phiếu quỹ ! BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN ! BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN ! CV458/2015/CII V/v CII được bình chọn DN xuất sắc và Mời tham dự buổi "đối thoại cùng CII" vào ngày 03/07/2015 ! CV446/2015/CII V/v Khởi công dự án Thủ Thiêm ngày 25.06.2015 ! CV438/2015/CII V/v Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 cho Công ty CII ! BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN ! BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! CV389/2015/CII V/v ƯỚC LỢI NHUẬN SAU THUẾ CTY MẸ NĂM 2015 - 09.06.2015 ! BÁO CÁO KÉT QUẢ GD CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! CV380/2015/CII V/v BCKQ chào mua công khai CP SII ngày 02.06.2015 ! CV365/2015/CII KẾT QUẢ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2015 ! BCTC HỢP NHẤT CII QUÝ 1/2015 VÀ GIẢI TRÌNH ! CV356/2015/CII V/v ĐỂ NGHỊ ĐƯỢC GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC HN QUÝ 1 NĂM 2015 ! THÔNG BÁO GD CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! CV342/2015/CII V/v kết quả KD hợp nhất quý 1.2015, quý 2.2015 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 ! CV331/2015/CII V/v giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính quý 01/2015 ! CV328/2015/CII HS HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CP CTY CP HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN (SII) ! BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2015 + GIẢI TRÌNH ! CV319/CII/2015 - CBTT V/v chào mua CP SII 24.04.2015 ! BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCD TN NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HOÁN ĐỔI ! CV281/CII Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ Đông lớn ! CV275/CII Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 ! TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 NGÀY 22.04.2015 ! CV259/CII V/v thành lập Cty nước vùng 6 + chào mua cp SIII + Cchi trả cổ tức 2015 ngày 27.03.2015 ! CV250/CII TRẢ LỜI CHẤT VẦN CỔ ĐÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MPTC ! CV244/CII BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! CV/246/CII V/v CII đã hoàn tất CN 30triệu CP LGC-24.03.2015 ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ! CV230/CII THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! CV 229/CII BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! CV203A/CII THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! CV 202A/CII BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! Cv203/CII V/v Hoàn thành chuyển nhượng đợt 1 là 20 triệu CP Công ty CP Đầu Tư Cầu Đường CII ! CV160/2015-CII BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN ! CV159/2015-CII THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN QUÝ IV NĂM 2014 VÀ GIẢI TRÌNH ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2014 + GIẢI TRÌNH ! BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 10.02.2015 ! THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 05.02.2015 ! BÁO CÁO KQ GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 05.02.2015 ! BÁO CÁO KQ GIAO DỊCH CP CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ! BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 ! BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 30.01.2015 ! THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 30.01.2015 ! BÁO CÁO KẾT QUẢ GD CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 30.01.2015 ! THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 13.01.2015 ! BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 13-01-2015 ! BÁO CÁO KQ GD CỔ PHIẾU CĐ NỘI BỘ NGÀY 12-01-2015 ! CV93/2015/CII V/v ước tính lợi nhuận năm 2014 + chi trả cổ tức ! CV66/CII/2015 V/v đăng ký bổ sung 4 triệu USD CP của GS ngày 22.01.2015 ! CV65/CII/2015 V/v điều chỉnh GCNDKKD ngày 22.01.2015 ! CV41/2015/CII- BCKQ chuyển đổi TP thành CP-4trieu GS-16.01.2015 ! CV39/2015/CII V/v chuyển đổi 4 triệu USD giá trị TP chuyển đổi-15.01.2015 ! CV30/2015/CII-V/v CII ký kết HĐ bán 30 triệu CP CII B&R-15.01.2015 ! CV11/2015/CII-V/v chhi trả cổ tức + chuyển nhượng CP CII B&R 09.01.2015 ! CBTT:CV05/2015/CII-V/v Thay đổi số lượng cổ phiếu-06.01.2015 ! CBTT:CV01/2015 V/v Giảm trái phiếu chuyển đổi CII41401 ! CV905-V/v CII đã thực hiện chuyển đổi 71.187.904CP -31.12.2014 ! CV887-V/v CII giải trình cổ đông vấn đề liên quan hoạt động cty-27.12.2014 ! CBTT:CV871/CV_CII-V/v nhận được GCN đăng ký CK của TTLK-24.12.2014 ! CBTT: CV870/CV_CII-V/v đính chính số người lao động CT ESOP-24.12.2014 ! CV 851 - Vv BC tiến độ sd vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng-17.12.2014 ! CBTT:CV848 V/v Ngân sách Thành Phố thanh toán đợt 2 cho Dự án BT Cầu Sài Gòn 2 ! CBTT:CV 830-V/v đấu giá CP LGC - 09 12 2014 ! CBTT: QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CII41401 THÀNH CỔ PHIẾU ! CV 809/CII-V/v Vietinbank tài trợ tín dụng cho DA BOT mở rộng XLHN-28.11.2014 ! CV1063/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng quyền chuyển đổi TP đợt 1 ! CV1012/TB-CNVSD THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỜ HỮU CHỨNG KHOÁN ! CBTT:CV762 NGÀY 13-11-2014 BCKQ PH 40.000CP ESOP 2014 ! CBTT:CV749/CII V/v NGHỊ QUYẾT SỐ 76 ngày 10.11.2014 ! CBTT:CV717/2014/CV-CII phát hành CP ESOP 28.10.2014 ! CBTT:CV686 V/v nộp chào mua CP TPHĐ cty CII B&R-15.10.2014 ! CBTT:CV 638 V/v chuyển nhượng 6.900.000CP LGC-23.09.2014 ! CBTT: CV630/CII V/v HFIC bán ra thị trường cổ phiếu CII 19-09-2014 ! CBTT:CV613 V/v chốt DS trái chủ để đăng ký lưu ký và niêm yết 16-09-2014 ! CBTT:CV600/CII-V/v BC kết quả giao dịch CP LGC-11.09.2014 ! CV 584-V/v bổ sung chữ ký người lập biểu BCTC 06 tháng năm 2014 Cty mẹ-03.09.2014 ! BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2014 NGÀY 25.08.2014 ! CBTT:CV 546 V/v thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành-20.08.2014 ! CV539-V/v Vietinbank đồng ý cho vay và bảo lãnh số tiền 1.724.748 triệu đồng_ DA mở rộng QL1-18.08.2014 ! CBTT:CV 527-V/v CII được hoàn lại tiền thuế-13.08.2014 ! CBTT:CV 518/CV-CII V/v Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 ! Tài liệu ĐHCĐ Bất Thường 2014 ! CBTT Công ty CII : BCTC Công ty mẹ Q2/2014 và Công văn giải trình ! CV491-BCKQ chuyển đổi trái phiếu thành CP của HFIC-28.07.2014 ! CV464 V/v chốt DS trái chủ TPCĐ để chuyển đổi TP thành CP(HFIC) 22.07.2014 ! CBTT:CV442-V/v CII khởi công DA QL1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận 16 07 2014 ! CBTT:CV439 V/v Dự án ĐTXD HTKT Khu dân cư phía Bắc 14-07-2014 ! CBTT:CV 429 V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 - 09.07.2014 ! CV397-CBTT V/v giao dịch TPCĐ CII năm 2014 - 03.07.2014 ! CV396 V/v CII tham gia DA Phan Rang Tháp Chàm GĐ2+thành lập Cty B&R-03.07.2014 ! CBTT:CV 389-30.6.2014 V/v thông báo CĐ nhận sổ TPCĐ ! CBTT:CV 380-V/v ký HĐ kiểm toán với Cty IFC-25.06.2014 ! CV 379 - V/v BCKQ chào bán TP ra công chúng 24.06.2014 ! CV376 NQ HĐQT số 63 va QĐ số 51 V/v CBCNV mua TPCĐ 23.06.2014 ! CV 373/2014/CV-CII V/v gửi báo Zing.vn đính chính thông tin ! CV 372/2014/CV-CII V/v gửi báo Cafef.vn đính chính thông tin ! CV 326 - Vv CII nhận khoản thanh toán đầu tiên từ ngân sách cho DA BT Cầu Sài Gòn 2 - 197tỷ - 09 06 2014 ! CV271 V/v Thời hạn chuyển đổi và phương thức thanh toán TPCĐ ! CBTT:CV239 V/v HDBank hỗ trợ vay vốn mua TPCĐ 05-05-2014 ! CBTT:CV231 V/v dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm 24-04-2014 ! CBTT:CV230 V/v vay vốn OCB mua TPCĐ ngày 24-04-2014 ! CBTT: V/v Hỗ trợ cho vay mua TPCĐ ngày 18.04.2014 ! CII Thông Báo Ngày Cuối Chốt DS Thực Hiện Quyền Mua TPCĐ ! Biên bản Và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 15-04-2014 ! GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ I NĂM 2014 ! CBTT: CV194 NQ 60NQ-HĐQT V/v thực hiện chào bán TPCĐ cho CĐ hiện hữu - 10 04 2014 ! Giấy chứng nhận:Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng ! CBTT: CV190 V/v Thông báo phát hành TPCĐ ngày 08-04-2014 ! CBTT: CV179 V/v tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014 - 31 03 2014 ! Tài liệu ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2013 ! CBTT : CV153 V/v Ban hành NQ số 59 của HĐQT ! CBTT : CV135 V/v CII sở hữu 49.44% vốn điều lệ Cty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu ! CBTT : CV 107 V/v Phát hành TPDN giai đoạn 1 ! CBTT : CV95 V/v Phát hành giai đoạn 1 của gói TPDN ! Giải trình chênh lệch KQKD Hợp Nhất Quý IV - 2013 ! CBTT : CV57 Về thay đổi số lượng CP đang lưu hành ! CBTT : CV56 Về ngày giao dịch 60.000CP Esop ! Nghị quyết ĐHĐCĐ BT năm 2013 ngày 25 - 01 - 2014 ! Giải trình chênh lệch KQKD Quý IV - 2013 ! CBTT BCKQ chào mua công khai CP SII ! CBTT : CV25 V/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 ! CBTT : CV22 V/v thay đổi TV HĐQT CII ! Tài liệu ĐHĐCĐ Bất thường năm 2013 ! CBTT : CV18 V/v Vay vốn cho DA Xa Lộ Hà Nội ! CBTT : CV01/2014 V/v điều chỉnh mức phí tại các trạm thu phí ! CBTT : CV842 V/v Tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư ! CBTT : CV836 V/v Điều chỉnh mức thu phí của các trạm ! CBTT : CV831 Ước lợi nhuận Quý IV - 2013 ! CBTT : CV826 V/v Tổ chức tiếp xúc với nhà đầu tư ! CBTT : CV825 Hướng dẫn thủ tục chào mua công khai CP SII ! CBTT : CV7787 của UBCK V/v chào mua CP SII ! CBTT : CV821 V/v Chào mua CP SII ! Thông báo của SGDCK TpHCM V/v Trả cổ tức năm 2013 và tổ chức ĐHCĐ bất thường ! CBTT : CV815 Phúc đáp một số câu hỏi của Cổ đông ! CBTT : CV793 HĐQT thống nhất triển khai một số vấn đề liên quan đến TPCĐ ! CBTT : CV788 V/v Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa CII và Vietinbank ! CBTT : CV773 CII góp vốn Dự án Nước Tân Hiệp ! CBTT : CV738 Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC HN Quý 3 ! CBTT : CV724 V/v Chào bán CP theo chương trình ESOP ! CBTT : CV694 V/v CII và Vietinbank hợp tác toàn diện ! CBTT : CV671 V/v Khánh thành Cầu Sài Gòn 2 và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2014 ! CBTT : CV668 V/v Báo cáo kế hoạch tài chính 2014 ! CBTT : CV663 Báo cáo kết quả chào mua công khai CP SII ! CBTT : CV653 SII hoàn tất việc chào bán CP riêng lẻ ! CBTT : CV648 Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 - 2013 ! CBTT : CV603 V/v hợp long Cầu Sài Gòn 2 ! CBTT : CV587 V/v CII hoàn tất thủ tục nắm giữ 85.13% vốn điều lệ CII E&C ! CBTT : CV581 Nghị Quyết HĐQT V/v Chi trả cổ tức ! CV580 Hướng dẫn thủ tục thực hiện việc chào mua công khai CP SII ! CBTT : CV578 V/v Chào mua 5.406.400 CP SII ! CV5518/UBCK-QLPH V/v Chào mua công khai CP SII ! CBTT : CV539 Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh HN Quý II - 2013 ! CBTT : CV533 Ước lợi nhuận Quý III - 2013 ! CBTT : CV532 Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh Quý II - 2013 ! CBTT : CV512/HĐQT-CII Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2013 ! CBTT : CV507 V/v Chọn công ty kiểm toán ! CBTT : CV493 V/v mua thêm CP SII và góp vốn thành lập Cty nước Tân Hiệp ! CBTT : V/v Thu phí chiều xe đi ra của Cầu Bình Triệu 2 ! CBTT : CV451 V/v Thành viên HĐQT độc lập ! CBTT : CV421/HĐQT-Thông qua một số nội dung quan trọng ! CBTT : CV368 Về tình hình các trạm thu phí thuộc CII ! CBTT : CV331 V/v Thu phí hoàn vốn Dự án cầu Rạch Chiếc ! CBTT : CV323 V/v Cty Ninh Thuận chính thức thu phí trạm Cam Thịnh ! CBTT : CV321 V/v Ghi nhận DT của các dự án trong gđ thi công ! CBTT : CV290 NQ31/HĐQT V/v Xử phạt liên quan đến việc mua bán CP quỹ ! CBTT : CV287 Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh Quý I - 2013 ! CBTT : CV284 V/v Kết luận của UBCKNN 03.05.2013 ! CBTT : CV249 V/v Hoàn Tất Phát Hành 1.000 tỷ đồng Trái Phiếu ! BIÊN BẢN ĐHCĐ TN NĂM 2012 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ Thường Niên NĂM 2012 Ngày 08.04.2013 ! CBTT : CV218 V/v Phát hành 1000 tỷ trái phiếu ! CBTT : CV215 V/v Nâng tỷ lệ sở hữu SII ! CBTT : CV204 V/v Tạm dừng thu phí tại trạm Kinh Dương Vương 01.04.2013 ! CBTT : CV195 V/v Tổ chức ĐHCĐ TN năm 2012 và tài liệu ĐHCD TN năm 2012 ! CBTT : CV135 Giải trình về bài phân tích cổ phiếu CII ! CBTT : CV134 - V/v Thu phí hoàn vốn DA Cầu Rạch Chiếc ! CBTT : CV118-Trả lời báo Cafef ngày 21.02.2013 ! CBTT : CV117-Kế Hoạch tài chính 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 ! CBTT : CV36 - Nộp bổ sung thuế TNDN-17.01.2013 ! CBTT: CV1108 - Thay đổi thời gian chi cổ tức đợt 1 năm 2012- ngày 07.12.2012 ! CBTT : CII Hoàn Tất Giảm tỷ lệ sở hữu CP tại VPII - 22.11.2012 ! CBTT : CV1918/TB-CNVSD - Chốt ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 1 - 2012 05.11.2012 ! CV1019 - CII trả lời v/v bài viết DN lách mua CP quỹ - ngày 01.11.2012 ! CBTT : CV 1013 ngày 30 10 12 ! CBTT: Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT và văn bản số 1010/2012/CV-CII ngày 29.10.2012 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu ! CBTT : CV985-Thành lập Cty VPI ngày 18.10.2012 ! CBTT : CV974-Thành lập Cty TNHH MTV DV Hạ tầng ngày 16.10.2012 ! CBTT : CV968 Thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết 11.10.2012 ! CBTT : CV6243-TT Lưu ký CK Việt Nam 10.10.2012 ! CBTT - Báo cáo lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2012 - 03.10.2012 ! CBTT : CII Hoàn tất giai đoạn 2 của HĐCN-11.09.2012 ! CBTT : CV865 Tăng thêm nguồn thu từ trạm Cam Thịnh-Ninh Thuận Ngày 10.09.2012 ! CBTT : CV742 Thử nghiệm thu phí ô tô qua cầu Bình Triệu I 30.07.2012 ! CII : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu ! CBTT : CV725-Hoàn tất giai đọan 1 HĐCN-23.07.2012 ! CBTT : CV558-HĐQT Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/07/2012 ! CBTT : CV701-Khánh thành cầu rạch chiếc trước hạn-10.07.2012 ! CV548 - Thông báo ngày tổ chức ĐHCĐ - 21.06.2012 ! CBTT : CV509 Làm rõ nội dung có liên quan đến Dự Án nhà máy nước Đồng Tâm 12-06-12 ! CBTT : CV507-Chào bán CP theo CT ESOP-11.06.2012 ! CBTT : CV571-SỞ GDCK-ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2012 NGÀY 07.06.2012 ! CBTT : CV502-CII sửa đổi điều lệ Công ty ngày 07.06.2012 ! CBTT : CV491-Triệu tập ĐHĐCĐ về việc chia cổ phiếu thưởng ngày 06-06-2012 ! THÔNG BÁO ! CBTT : CV415-Thay đổi người CBTT- 17.05.2012 ! CBTT : CV414 - Ký kết chuyển nhượng vốn đầu tư - ngày 17.05.2012. ! CBTT : CV411- Bổ nhiệm nhân sự mới CII ngày 17.05.2012 ! CBTT : CV404 – Phê chuẩn Ông Lê Quốc Bình làm Tổng Giám Đốc ngày 15.05.2012 ! CBTT : Hợp Đồng Tín Dụng 375 tỷ với VCB 15.05.2012 ! THÔNG BÁO ! CBTT: CV 101/2012/CV-CII về Nghị quyết HĐQT và Kế hoạch tài chính năm 2012 Ngày 10.02.2012 ! CBTT: CV số 100/2012/CV-CII ngày 10.02.2012 về phát hành trái phiếu riêng lẻ ! CBTT: Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh Ngày 20.01.2012 ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2015 ! BCTC CÔNG TY MẸ CII QUÝ 4/2015 VÀ GIẢI TRÌNH ! BCTC HỢP NHẤT CII QUÝ 2/2015 VÀ GIẢI TRÌNH ! BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ 2/2015 + GIẢI TRÌNH ! BCTC HỢP NHẤT CII QUÝ 1/2015 VÀ GIẢI TRÌNH ! BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2015 + GIẢI TRÌNH ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2014 VÀ GIẢI TRÌNH ! BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2014 VÀ GIẢI TRÌNH ! BCTC HỢP NHẤT QUÝ 3.2014 + GIẢI TRÌNH ! BCTC - CII - QUÝ 3 + GIẢI TRÌNH 2014 ! BCTK - HN 6 THÁNG - NĂM 2014 ! BCKT - CII 6 THÁNG - năm 2014 ! BCTC - HN - QUY 2 NAM 2014 + GIAI TRINH ! BCTC - CII - QUY 2 NAM 2014 + GIAI TRINH ! BCTC KIỂM TOÁN HỢP NHẤT - NĂM 2013 ! BCTC kiểm toán CII - 2013 ! BCTC HỢP NHẤT QUÝ IV - 2013 ! BCTC CII Quý IV - 2013 ! Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2013 ! BCTC-CII Quý III - 2013 ! BCTC Hợp Nhất CII 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét ! BCTC Công ty CII 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét ! BCTC Hợp Nhất Quý II - 2013 ! BCTC CII Quý II - 2013 ! BCTC Hợp Nhất Quý I Năm 2013 ! BCTC Quý I Năm 2013 ! BCTC đã kiểm toán năm 2012 ! BCTC Hợp Nhất Quý IV - 2012 + Giải trình ! BCTC Quý IV - 2012 + Giải trình ! BCTC Hợp Nhất Quý III năm 2012 ! BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCD TN NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HOÁN ĐỔI ! TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 NGÀY 22.04.2015 ! Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ! Nghị quyết ĐHĐCĐ BT năm 2013 ngày 25 - 01 - 2014 ! Tài liệu ĐHĐCĐ Bất thường năm 2013 ! Báo cáo thường niên năm 2014 ! Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 ! Báo cáo thường niên năm 2013 ! BC sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 ! Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 ! BC sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 ! BC sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 ! Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 ! Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 ! Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 ! Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 ! Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 ! Truyền thông nói về việc CII thử nghiệm trạm thu phí Bình Triệu 1 ! Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 ! Một số hình ảnh thiết kế Dự án Thủ Thiêm Lake View ! Annual Report 2014 ! CII được chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam ! Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2005 !
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ Trụ sở: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Email: info@cii.com.vn     Website: www.cii.com.vn

Copyright © 2011 CII. All Rights Reserved. Design by DAVISOFT